Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/38/060/44
9 418,08 € Futur, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
11. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/38/060/10
4 709,04 € Michal Hriňák - MH STONE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
11. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/38/060/68
9 418,08 € Obec Údol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
11. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/38/060/71
9 418,08 € VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
11. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/38/060/76
9 418,08 € Jozef Simoník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
11. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/38/060/55
4 709,04 € SLOVDACH, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
11. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/38/060/2
4 709,04 € Mgr. Monika Dvorščáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
11. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/38/060/104
9 236,95 € Mesto Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
6. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/38/19B/15
36 636,27 € Stolárstvo Václav s. r. o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
6. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/38/19B/13
71 012,30 € DP-ZvarMont s.r.o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
6. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/38/19B/16
142 966,53 € Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
6. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/38/19B/12
50 857,56 € SOCIAL FOOD s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
6. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/38/19B/17
136 585,63 € Paloča s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29. Február 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/38/19B/3
61 594,23 € Jastreb s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29. Február 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/38/19B/9
12 714,36 € ČAJKO, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Február 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/38/19B/5
672 545,45 € Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Február 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/38/19B/6
92 862,09 € VALÍNEK, s. r. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Február 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/38/19B/1
57 638,58 € Lesnica – tradícia Pienin s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Február 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/38/19B/7
105 859,24 € Poľanka, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
20. December 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/38/060/120
302,31 € Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa