Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2013
Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NP XXV-2
Dodatok č. 12 k Zmluve o PNFP č. NP XXV-2/SL
32 166 474,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
30. Máj 2014
Dodatok č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NANÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.z. 162/OKP/2011/NPI-2/D/SL
Dodatok č.1 k 162/OKP/2011/NPI-2/D/SL
975 830,58 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
25. November 2014
Zmluva o poskytnutí NFP č. 290/OKMPESF/2014/SL
Zmluva o poskytnutí NFP č. 290/OKMPESF/2014/SL
679 648,10 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/21
506 976,18 € Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29. November 2013
Zmluva o poskytnutí NFP č.z.224/OKMPESF/2013/NP XXXV/SL
Zmluva o poskytnutí NFP č.z.224/OKMPESF/2013/NP XXXV/SL
374 458,72 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
7. Júl 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 241/OKMPESF/2014/SL
241/OKMPESF/2014/SL
Doplnená
322 077,57 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/38/53G/18
294 377,59 € Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
14. Jún 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/38/53G/27
265 271,48 € Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. Máj 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/26
231 921,92 € Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
30. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/38/53G/4
227 452,93 € Solisko ČIRČ, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Apríl 2017
dohoda o poskytnutí príspevku na podporu podporu udržania pracovných miest podľa §50k zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
1/§50k/2017
Doplnená
195 451,26 € mkem, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/38/53G/12
189 660,59 € Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
13. September 2013
Zmluva o poskytnutí NFP
Zmluva č.197/OKMPESF/2013/NP XXIA/SL
Doplnená
170 173,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
2. Apríl 2014
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávrátne finančného príspevku č.z. 32/OKP/2011/NP III-2/B
Dodatok č. 7 k Zmluve č.32/OKP/2011/NP III-2/B/SL
165 404,01 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
24. Február 2020
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/38/53G/1
Doplnená
161 114,24 € Solisko Čirč s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
20. Máj 2014
Zmluva o poskytnutí NFP č.z.189/OKMPESF/2014/NPXI-2/SL
Zmluva o poskytnutí NFP č.z.189/OKMPESF/2014/NPXI-2/SL
146 738,91 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
13. Máj 2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnov
19/38/054/107
145 437,82 € Obec Plaveč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
17. December 2014
dodatok zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NP XXV-2/SL
dodatok č. 13 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NP XXV-2/SL
139 332,23 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/19
135 387,66 € Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
9. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/38/060/55
Doplnená
128 370,20 € Ľubovnianska nemocnica, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa