Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Júl 2013
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na zriadenie chráneného pracoviska
Dodatok č. 1 k 21/§56/2011
0,00 € Tešľa Tomáš Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
24. Júl 2013
DOHODA číslo 71/§51/2013 so zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
71/§51/2013/SL
0,00 € Ľubovnianska nemocnica, n.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
24. Júl 2013
DOHODA číslo 72/§51/2013 so zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
72/§51/2013/SL
0,00 € Ľubovnianska nemocnica, n.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
26. Júl 2013
dohoda o poskytnutí príspevku s nízkymi mzdami podľa §50a
dodatok č. 2 k dohode 43/§50a/PS/2011/SL
0,00 € CORADO s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
30. Júl 2013
DOHODA č. 73/§51/2013 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
73/§51/2013/SL
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
15. August 2013
Zmluva o poskytnutí NFP č.z. 401/OKMPESF/2012/NP XXI/SL
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č.z.401/OKMPESF/2012/NP XXI/SL
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
15. August 2013
Zmluva o poskytnutí NFP č.z. 400/OKMPESF/2012/NP XX/SL
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.z.400/OKMPESF/2012/NP XX/SL
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
16. August 2013
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č.z. 394/OKMPESF/2012/NP Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK/SL
394/OKMPESF/2012/NP Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK/SL
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
20. August 2013
Dodatok č.1 k 11/§49/2012/NP I-2/D
Dodatok č.1 k 11/§49/2012/NP I-2/D
0,00 € Ján Gomola Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
20. August 2013
Dodatok č.1 k 166/§49/2011/ŠR
Dodatok č.1 k 166/§49/2011/ŠR
0,00 € Lucia Štefančíková Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
20. August 2013
Dodatok č.1 k 6/§57/2011/NP II-2A
Dodatok č.1 k 6/§57/2011/NP II-2A
0,00 € Milan Vilček Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
23. August 2013
"DOHODA číslo 74/§51/2013 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
74/§51/2013/SL
0,00 € Obvodný pozemkový úrad v Prešove Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
23. August 2013
"DOHODA číslo 75/§51/2013/SL o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
75/§51/2013/SL
0,00 € Obec Plavnica Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
23. August 2013
"DOHODA číslo 76/§51/2013/SL o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
76/§51/2013/SL
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Stará Ľubovňa Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
30. August 2013
"DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
77/§51/2013/SL
0,00 € Základná škola s materskou školou Nižné Ružbachy Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
30. August 2013
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
78/§51/2013/SL
0,00 € Fuchs Róbert - REPO Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
30. August 2013
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
79/§51/2013/SL
0,00 € Ľubovnianska knižnica Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
13. September 2013
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na §49
Dodatok č.1 k 161/§49/2011/ŠR/SL
0,00 € Richard Buvalič Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
13. September 2013
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na §49
Dodatok č.1 k 16/§49/2013/VAOTP SR/SL
0,00 € Bc. Anna Barlíková Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa
13. September 2013
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na §49
Dodatok č.1 k 190/§49/2011/ŠR/SL
0,00 € Lukáš Zavadský Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa