Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/614
102,66 € Obec Kyjov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/617
205,32 € Obec Forbasy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
25. September 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/38/059/6
5 151,93 € ČAJKO, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
6. September 2023
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 4 Zapracovanie)
23/38/054/596
300,00 € Andrea Choborová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
5. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 6/2023/DOS
6/2023/DOS
1 255,06 € Katarína Pribišová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
5. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 7/2023/DOS
7/2023/DOS
55 580,74 € SOFER s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
5. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 8/2023/DOS
8/2023/DOS
311,30 € Alena Pompová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. August 2023
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 4 Zapracovanie)
23/38/054/588
400,00 € Obec Jarabina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. August 2023
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti)
23/38/054/589
136,92 € Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
25. August 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/37
6 418,50 € SOCIAL FOOD s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
24. August 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/36
10 697,52 € Poľanka, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
18. August 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/577
102,66 € Obec Starina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
17. August 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/576
923,94 € Obec Kyjov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
10. August 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/35
10 269,60 € Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
10. August 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/34
10 269,60 € DP-ZvarMont s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
9. August 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/31
7 702,20 € SOCIAL FOOD s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
31. Júl 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/30
58 194,40 € Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Júl 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/38/19B/21-1
0,00 € Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. Júl 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/38/059/5
7 548,12 € In-Style Duo, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
25. Júl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/38/054/572
0,00 € Obec Hromoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa