Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/254
Doplnená
2 463,84 € Obec Kolačkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
30. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/255
Doplnená
102,66 € Obec Hniezdne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
30. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/264
Doplnená
2 669,16 € Mesto Podolínec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
30. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/259
Doplnená
1 437,24 € Obec Jakubany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/19
135 387,66 € Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/21
506 976,18 € Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/205
Doplnená
1 198,00 € Gréckokatolícka charita Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/22
61 617,60 € Dúha VR s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/38/054/202
5 110,56 € Ľubovnianska nemocnica, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/11
13 607,17 € ČAJKO, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29. Marec 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/38/054/231
4 164,16 € Ariani Group s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/38/060/115
4 279,00 € Tomáš Harčarík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/14
97 496,96 € Paloča s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/217
Doplnená
1 797,00 € Obec Jarabina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/226
Doplnená
599,00 € Obec Nová Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/38/054/211
4 164,16 € Obec Jarabina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/212
Doplnená
342,30 € MISIA ÚSMEV A NÁDEJ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/225
Doplnená
684,60 € Obec Starina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/219
205,38 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/8
86 607,06 € Lesnica – tradícia Pienin s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa