Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/38/054/569
0,00 € Natália Franková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29. Jún 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
5190061724
20,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
27. Jún 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/38/060/117
1 604,61 € Ján Timočko - DORSS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/527
3 953,40 € Obec Čirč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - úrad
23/38/054/528
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/529
718,80 € Obec Ďurková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. Jún 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/533
102,66 € Obec Chmeľnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. Jún 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/38/054/538
0,00 € JUDr. Dušan Kormaník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/531
205,38 € Obec Starina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. Jún 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (úrad)
23/38/054/534
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. Jún 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/38/054/537
0,00 € Centrum voľného času, Farbiarska 35, Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/532
821,52 € Obec Šarišské Jastrabie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/530
718,80 € EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. Jún 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/38/054/536
0,00 € Občianske združenie Centro Arte Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. Jún 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/38/054/535
0,00 € TAXEND SL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
22. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/29
59 264,19 € Paloča s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
19. Jún 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/38/059/4
8 472,40 € Hilda Vasilíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
13. Jún 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/38/054/525
0,00 € Mesto Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
6. Jún 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/38/054/523
0,00 € EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
31. Máj 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/38/054/521
0,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa