Centrálny register zmlúv

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2022
Dodatok k nájomnej zmluve 22/052
22/081
150,00 € Patrik Kutiš Climax Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
22/056
350,00 € Peter Bednár Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. Júl 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
22/095
550,00 € Peter Bednár Krajské osvetové stredisko v Nitre
10. November 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
22/190
250,00 € Peter Bednár Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o dielo
22/062
152,00 € Peter Brat Krajské osvetové stredisko v Nitre
30. September 2022
Zmluva o dielo
22/145
300,00 € Peter Hrabovský Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Júl 2022
Zmluva o nájme
22/109
51,00 € Peter Kuračka Krajské osvetové stredisko v Nitre
14. Október 2022
Zmluva o dielo
22/158
270,00 € Peter Luptovský Krajské osvetové stredisko v Nitre
10. November 2022
Zmluva o dielo
22/187
400,00 € Peter Luptovský Krajské osvetové stredisko v Nitre
30. September 2022
Zmluva o dielo
22/147
120,00 € Peter Majlát Krajské osvetové stredisko v Nitre
2. August 2022
Zmluva o dielo
22/116
250,00 € Peter Rafaj Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o dielo
22/074
150,00 € Peter Rehák Krajské osvetové stredisko v Nitre
27. Júl 2022
Zmluva o nájme
22/112
350,00 € PROGRESION s.r.o. Krajské osvetové stredisko v Nitre
21. December 2022
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy 22/112
22/212
0,00 € PROGRESION s.r.o. Krajské osvetové stredisko v Nitre
29. September 2022
Zmluva o dielo
22/144
150,00 € Radimír Siklienka Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. November 2022
Zmluva o dielo
22/183
40,00 € Ráhel Annamária Kotiers Krajské osvetové stredisko v Nitre
31. Január 2023
Nájomná zmluva
23/010
275,00 € Regionálna rozvojová agentúra Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre
30. Jún 2022
Zmluva o inzercii
22/086
72,95 € REGIONPRES s.r.o. Krajské osvetové stredisko v Nitre
3. November 2022
Zmluva o inzercii
22/180
72,95 € REGIONPRES s.r.o. Krajské osvetové stredisko v Nitre
10. November 2022
Zmluva o dielo
22/186
240,00 € Renata Jurčová Krajské osvetové stredisko v Nitre