Centrálny register zmlúv

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2022
Zmluva o nájme
22/118
45,00 € Neformálna skupina Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. November 2022
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy 22/052
22/202
0,00 € Nitra HEY Taxi s.r.o. Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. August 2022
Zmluva o nájme
22/119
45,00 € Nitrianska komunitná nadácia Krajské osvetové stredisko v Nitre
10. August 2022
Zmluva o nájme
22/120
155,00 € Nitrianska komunitná nadácia Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Nájomná zmluva
22/066
2 200,00 € Nitrianska organizácia cestovného ruchu Krajské osvetové stredisko v Nitre
26. September 2022
Zmluva o nájme
22/137
20,00 € Nitrianska organizácia cestovného ruchu Krajské osvetové stredisko v Nitre
14. Október 2022
Zmluva o nájme
22/160
15,00 € Nitrianska organizácia cestovného ruchu Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. November 2022
Zmluva o nájme
22/201
30,00 € Nitrianska organizácia cestovného ruchu Krajské osvetové stredisko v Nitre
31. Január 2023
Zmluva o nájme
23/009
70,00 € Nitrianska organizácia cestovného ruchu Krajské osvetové stredisko v Nitre
31. Január 2023
Zmluva o nájme
23/011
70,00 € Nitrianska organizácia cestovného ruchu Krajské osvetové stredisko v Nitre
19. Október 2022
Zmluva o výpožičke
22/172
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj v zastúpení: Nitrianskou galériou Krajské osvetové stredisko v Nitre
15. November 2022
Zmluva o dielo
22/199
40,00 € Noémi Bodnár Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o nájme
22/053
34,00 € NOVOSADY 3. etapa Krajské osvetové stredisko v Nitre
2. Február 2023
Zmluva o nájme
23/016
50,00 € NOVOSADY 3. etapa Krajské osvetové stredisko v Nitre
23. September 2022
Zmluva o dielo
22/131
700,00 € Oľga Bystrianska Krajské osvetové stredisko v Nitre
6. Október 2022
Zmluva o dielo
22/150
600,00 € Oľga Bystrianska Krajské osvetové stredisko v Nitre
14. Október 2022
Zmluva o dielo
22/163
300,00 € Oľga Bystrianska Krajské osvetové stredisko v Nitre
15. November 2022
Zmluva o dielo
22/193
80,00 € Oľga Ďurická Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. November 2022
Zmluva o dielo
22/182
40,00 € Orsolya Gálová Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Nájomná zmluva
22/052
1 400,00 € Patrik Kutiš Climax Krajské osvetové stredisko v Nitre