Centrálny register zmlúv

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
24/125
35 321,00 € Národné osvetové centrum Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/135
150,00 € Daša Nováčiková Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/136
150,00 € Michal Krauter Krajské osvetové stredisko v Nitre
14. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/129
124,00 € Mária Balážiová Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Nájomná zmluva
24/100
23,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Nitrianska organizácia cestovného ruchu
13. Apríl 2024
Nájomná zmluva
24/101
100,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Slovenská asociácia motoristického športu
13. Apríl 2024
Nájomná zmluva
24/102
50,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Slovenský zväz záhradkárov ZO 11-134 Pri SPU, o.j.z.
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/103
150,00 € Judita Sadíleková Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/104
120,00 € Marek Lupták Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/105
150,00 € Renáta Jurčová Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/106
120,00 € Katarína Vargová Petrusová Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/107
120,00 € Peter Luptovský Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/108
120,00 € Judita Sadíleková Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/109
75,00 € Margita Jágerová Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
24/110
10 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
24/111
30 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
24/112
4 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/113
150,00 € Bogdán Balázs Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/114
150,00 € Peter Hrabovský Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/115
100,00 € Gabriela Pavelová Krajské osvetové stredisko v Nitre