Centrálny register zmlúv

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2022
Zmluva o dielo
22/169
50,00 € Robert Vida Krajské osvetové stredisko v Nitre
28. September 2022
Zmluva o dielo
22/139
100,00 € Rozália Csámpaiová Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/093
180,00 € Samuel Kovács Krajské osvetové stredisko v Nitre
19. September 2022
Zmluva o dielo
22/129
100,00 € Silvia Ptáčková Krajské osvetové stredisko v Nitre
24. November 2022
Zmluva o dielo
22/206
400,00 € Slavomír Ondejka Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Január 2023
Zmluva o nájme
23/007
115,00 € Slovenská asociácia motoristického športu Krajské osvetové stredisko v Nitre
24. November 2022
Zmluva o nájme
22/203
1 428,00 € Smart Klaster -StartUP HUB Krajské osvetové stredisko v Nitre
28. September 2022
Zmluva o dielo
22/141
100,00 € Sofia Hermanová Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
22/065
0,00 € SOZA Krajské osvetové stredisko v Nitre
11. Júl 2022
Hromadná licenčná zmluva
22/100
0,00 € SOZA Krajské osvetové stredisko v Nitre
14. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva
22/161
0,00 € SOZA Krajské osvetové stredisko v Nitre
12. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
22/106
510,00 € Spevácky zbor Nitria Krajské osvetové stredisko v Nitre
12. Január 2023
Zmluva o nájme
23/004
1 100,00 € Spevácky zbor Nitria Krajské osvetové stredisko v Nitre
21. Jún 2022
Zmluva o dielo
22/078
1 000,00 € Štefan Kubovič Krajské osvetové stredisko v Nitre
24. November 2022
Zmluva o dielo
22/207
300,00 € Tatiana Salajová Krajské osvetové stredisko v Nitre
23. September 2022
Zmluva o dielo
22/130
300,00 € Tomáš Janypka Krajské osvetové stredisko v Nitre
3. November 2022
Zmluva o dielo
22/179
40,00 € Valéria Pócsiková Krajské osvetové stredisko v Nitre
15. November 2022
Zmluva o dielo
22/198
40,00 € Valéria Pócsiková Krajské osvetové stredisko v Nitre
6. Október 2022
Zmluva o dielo
22/155
100,00 € Vanesa Šanková Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/099
150,00 € Veronika Mészárosová Krajské osvetové stredisko v Nitre