Centrálny register zmlúv

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2022
Zmluva o dielo
22/114
150,00 € Juraj Toman Krajské osvetové stredisko v Nitre
2. August 2022
Zmluva o dielo
22/115
100,00 € Daniela Hrdá Krajské osvetové stredisko v Nitre
2. August 2022
Zmluva o dielo
22/116
250,00 € Peter Rafaj Krajské osvetové stredisko v Nitre
27. Júl 2022
Zmluva o nájme
22/111
675,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj Krajské osvetové stredisko v Nitre
27. Júl 2022
Zmluva o nájme
22/112
350,00 € PROGRESION s.r.o. Krajské osvetové stredisko v Nitre
27. Júl 2022
Zmluva o nájme
22/113
500,00 € Educat – vzdelávacie centrum, s.r.o. Krajské osvetové stredisko v Nitre
21. Júl 2022
Zmluva o nájme
22/110
600,00 € Mareena, o. z. Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Júl 2022
Zmluva o nájme
22/109
51,00 € Peter Kuračka Krajské osvetové stredisko v Nitre
19. Júl 2022
Zmluva o nájme
22/108
300,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre
15. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
22/107
240,00 € Mareena , o. z. Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/101
150,00 € Mgr. Daniela Hrdá Krajské osvetové stredisko v Nitre
12. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
22/106
510,00 € Spevácky zbor Nitria Krajské osvetové stredisko v Nitre
11. Júl 2022
Hromadná licenčná zmluva
22/100
0,00 € SOZA Krajské osvetové stredisko v Nitre
11. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/102
400,00 € Mgr. art. Alexandra Rychtarčíková Krajské osvetové stredisko v Nitre
11. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/103
350,00 € Mgr. Peter Luptovský Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/092
400,00 € Ján Hyža Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/093
180,00 € Samuel Kovács Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/094
180,00 € Marián Emanuel Karaffa Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. Júl 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
22/095
550,00 € Peter Bednár Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/096
200,00 € Laura Ilečkova Krajské osvetové stredisko v Nitre