Centrálny register zmlúv

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
23/060
600,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
23/061
500,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
23/062
500,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
23/063
500,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/064
200,00 € Gabriel Kosmály Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/065
200,00 € Zuzana Pustaiová Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/066
160,00 € Judita Sadíleková Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/067
160,00 € Jana Mikitková Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/068
60,00 € Ingrid Tarková Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/069
60,00 € Dominika Hajčiová Čipková Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/070
60,00 € Andrea Maňovská Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/071
60,00 € Denisa Penciaková Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23/046
23 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23/047
2 500,00 € Fond na podporu umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23/048
8 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23/049
2 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. Marec 2023
Hromadná licenčná zmluva
23/050
0,00 € SOZA Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/051
100,00 € Ivan Molnár Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/052
140,00 € Mária Záborská Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/053
150,00 € Kristína Šimková Krajské osvetové stredisko v Nitre