Centrálny register zmlúv

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
22/065
0,00 € SOZA Krajské osvetové stredisko v Nitre
11. Júl 2022
Hromadná licenčná zmluva
22/100
0,00 € SOZA Krajské osvetové stredisko v Nitre
28. September 2022
Zmluva o spolupráci
22/142
0,00 € Mesto Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre
14. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva
22/161
0,00 € SOZA Krajské osvetové stredisko v Nitre
19. Október 2022
Zmluva o výpožičke
22/172
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj v zastúpení: Nitrianskou galériou Krajské osvetové stredisko v Nitre
21. Október 2022
Dodatok k zmluve 2021-049
22/173
0,00 € MEB, s.r.o. Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. November 2022
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy 22/052
22/202
0,00 € Nitra HEY Taxi s.r.o. Krajské osvetové stredisko v Nitre
21. December 2022
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy 22/112
22/212
0,00 € PROGRESION s.r.o. Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. Marec 2023
Hromadná licenčná zmluva
23/050
0,00 € SOZA Krajské osvetové stredisko v Nitre
23. Marec 2023
Hromadná licenčná zmluva
23/083
0,00 € SOZA Krajské osvetové stredisko v Nitre
11. Apríl 2023
Zamestnávateľská zmluva
23/098
0,00 € Stabilita d.d.s., a.s. Krajské osvetové stredisko v Nitre
3. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
23/122
0,00 € Mesto Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre
1. Jún 2023
Hromadná licenčná zmluva
23/141
0,00 € SOZA Krajské osvetové stredisko v Nitre
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
23/142
0,00 € STUDENT AGENCY s. r. o. Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o nájme
22/077
10,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj Krajské osvetové stredisko v Nitre
14. Október 2022
Zmluva o nájme
22/160
15,00 € Nitrianska organizácia cestovného ruchu Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Január 2023
Zmluva o dielo
23/005
15,00 € Mária Záborská Krajské osvetové stredisko v Nitre
26. September 2022
Zmluva o nájme
22/137
20,00 € Nitrianska organizácia cestovného ruchu Krajské osvetové stredisko v Nitre
25. Január 2023
Zmluva o nájme
23/008
20,00 € DL GARANT s.r.o. Krajské osvetové stredisko v Nitre
31. Január 2023
Zmluva o nájme
23/012
20,00 € DL GARANT s.r.o. Krajské osvetové stredisko v Nitre