Centrálny register zmlúv

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22/047
22 240,00 € Fond na podporu umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22/041
20 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22/043
6 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22/046
6 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
22/067
4 700,00 € Mesto Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre
21. December 2022
Nájomná zmluva
22/216
4 600,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22/042
3 500,00 € Fond na podporu umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Nájomná zmluva
22/066
2 200,00 € Nitrianska organizácia cestovného ruchu Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22/048
2 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22/049
2 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre
1. December 2022
Nájomná zmluva
22/210
1 800,00 € Mareena, o. z. Krajské osvetové stredisko v Nitre
21. December 2022
Nájomná zmluva
22/214
1 600,00 € Ingrid Nečadová Krajské osvetové stredisko v Nitre
10. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22/185
1 500,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Krajské osvetové stredisko v Nitre
24. November 2022
Zmluva o nájme
22/203
1 428,00 € Smart Klaster -StartUP HUB Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Nájomná zmluva
22/052
1 400,00 € Patrik Kutiš Climax Krajské osvetové stredisko v Nitre
21. December 2022
Nájomná zmluva
22/213
1 400,00 € Educat – vzdelávacie centrum, s.r.o. Krajské osvetové stredisko v Nitre
12. Január 2023
Zmluva o nájme
23/004
1 100,00 € Spevácky zbor Nitria Krajské osvetové stredisko v Nitre
21. Jún 2022
Zmluva o dielo
22/078
1 000,00 € Štefan Kubovič Krajské osvetové stredisko v Nitre
6. Október 2022
Zmluva o dielo
22/149
1 000,00 € Jana Csámpaiová Krajské osvetové stredisko v Nitre
10. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22/184
1 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Krajské osvetové stredisko v Nitre