Centrálny register zmlúv

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/104
120,00 € Marek Lupták Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/105
150,00 € Renáta Jurčová Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/106
120,00 € Katarína Vargová Petrusová Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/107
120,00 € Peter Luptovský Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/108
120,00 € Judita Sadíleková Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/109
75,00 € Margita Jágerová Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
24/110
10 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
24/111
30 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
24/112
4 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/113
150,00 € Bogdán Balázs Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/114
150,00 € Peter Hrabovský Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/115
100,00 € Gabriela Pavelová Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/116
150,00 € Daniel Falat Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/117
200,00 € Katarína Babčáková Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/118
200,00 € Matej Jozef Topoľovský Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/119
150,00 € Ján Tej Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/120
150,00 € Jakub Hudák Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/121
50,00 € Mário Pavel Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
24/122
200,00 € Andrej Kováč Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/123
50,00 € Martina Vargová Krajské osvetové stredisko v Nitre