Centrálny register zmlúv

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Zmluva o spolupráci č. 265-2024
265-2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
20. Jún 2024
Zmluva o spolupráci č. 311-2024
311-2024
0,00 € JUMP STREET s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
19. Jún 2024
Zmluva č. 2470096 o vysporiadaní práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov č. BKIS 240-2024
240-2024
0,00 € SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
19. Jún 2024
Zmluva o spolupráci č. 255-2024
255-2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Rača Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Jún 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní kreatívnych prác
170-2024
0,00 € FUNsport, s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Jún 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
275-2024
0,00 € Ing. Marek Lenárt Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
281-2024
0,00 € Občianske združenie ARS IUVENTUTIS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
291-2024
0,00 € Kultúrne zariadenia Petržalky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
307-2024
0,00 € GALÉRIA DROTU Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Jún 2024
Zmluva o nájme nebystového priestoru
304-2024
0,00 € Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
17. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
288-2024
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
17. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
310-2024
0,00 € Mestská knižnica Bratislava Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
14. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. 276-2024
276-2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
14. Jún 2024
Zmluva o spolupráci č. 249-2024
249-2024
0,00 € Belasý motýľ o. z. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
14. Jún 2024
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
292-2024
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
14. Jún 2024
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. 301-2024
301-2024
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
14. Jún 2024
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. 303-2024
303-2024
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
305-2024
0,00 € Limča s. r. o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
12. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 274-2024
274-2024
0,00 € Nikoleta Bukovská Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
12. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. 287-2024
287-2024
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko