Centrálny register zmlúv

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
588-2023
0,00 € Pavel Šimove Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
29. September 2023
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
585-2023
0,00 € Iveta Šimove Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
29. September 2023
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
581-2023
0,00 € Mgr. Katarína Králiková Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
29. September 2023
Zmluva o spolupráci
575-2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
29. September 2023
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
612-2023
0,00 € Jakub Klimo, s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
29. September 2023
Zmluva č. 500023
613-2023
0,00 € Exit model management s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
28. September 2023
Komisionárska zmluva
608-2023
0,00 € Metropolitný inštitút Bratislavy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
28. September 2023
Zmluva o spolupráci
583-2023
0,00 € literarnyklub.sk - občianske združenie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
28. September 2023
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
582-2023
0,00 € Ľubomíra Černáková Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
28. September 2023
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
589-2023
0,00 € PhDr.Ivan Chylák Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
28. September 2023
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
590-2023
0,00 € Ing.Zuzana Godárová Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
28. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
547-2023
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
27. September 2023
Zmluva o prevode ochranných známok č. 554-2023
554-2023
0,00 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
27. September 2023
Protokol č. 11 61 0492 2300 o zverení hn. majetku hl. mesta SR Bratislavy a sním súvisiacich práv a záväzkov do správy BKIS č. 395-2023
395-2023
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
27. September 2023
Zmluva o spolupráci
564-2023
0,00 € DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. September 2023
Zmluva o spolupráci č. 571-2023
571-2023
0,00 € Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. September 2023
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 586-2023
586-2023
0,00 € Pavol Adamka Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. September 2023
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 584-2023
584-2023
0,00 € Ľuba Solanová Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. September 2023
Zmluva o spolupráci č. 550-2023
550-2023
0,00 € DIVADLO BEZ MASKY Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
606-2023
0,00 € BIELA NOC, o.z. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko