Centrálny register zmlúv

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2022
Dohoda o zmene gestorstva projektu Sadni si!
108-2022
0,00 € Metropolitný inštitút Bratislavy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
4. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
109-2022
0,00 € Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
5. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
72-2022
0,00 € Pre gurmanov spol. s r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
6. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
87-2022
Doplnená
0,00 € QUASARS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
10. Apríl 2022
Licenčná zmluva
83-2022
0,00 € Divadelný ústav Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
20. Apríl 2022
Hromadná licenčná zmluva
107-2022
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21. Apríl 2022
Zmluva o mediálnej spolupráci
147-2022
0,00 € LALA Slovak Music Export Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21. Apríl 2022
Zmluva o partnerstve pri projekte
93-2022
0,00 € Priatelia Quo Vadis Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21. Apríl 2022
Zmluva o partnerstve pri projekte
90-2022
0,00 € Galéria mesta Bratislavy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21. Apríl 2022
Zmluva o partnerstve pri projekte
92-2022
0,00 € Mestská knižnica Bratislava Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
136-2022
0,00 € ALLEGRO NON-PROFIT Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
151-2022
Doplnená
0,00 € Porta Artium Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21. Apríl 2022
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
154-2022
0,00 € Andrej Groll Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
22. Apríl 2022
Zmluva o partnerstve pri projekte
114-2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Rača Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
22. Apríl 2022
Zmluva o partnerstve pri projekte
131-2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Vajnory Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. Apríl 2022
Zmluva o partnerstve pri projekte
130-2022
0,00 € Kunsthalle Bratislava Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
27. Apríl 2022
Hromadná licenčná zmluva
133-2022
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
2. Máj 2022
Zmluva o partnerstve pri projekte
113-2022
0,00 € Miestna knižnica Petržalka Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
3. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
170/2022
0,00 € "punkt" Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
6. Máj 2022
Zmluva o partnerstve pri projekte
103-2022
0,00 € Knižnica Ružinov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko