Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
337-2024
0,00 € DIVÉ MAKY Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
22. Júl 2024
Zmluva o spolupráci č. 358-2024
358-2024
0,00 € Limča s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
22. Júl 2024
Nájomná zmluva na prenájom predajného stánku č. 356-2024
356-2024
0,00 € Limča s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
19. Júl 2024
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. 321-2024
321-2024
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
-
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
353-2024
0,00 € Olha Dutchuk Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
339-2024
0,00 € Juraj Polgáry Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
15. Júl 2024
Partnership Agreement ENCC
348-2024
0,00 € Anibar Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
15. Júl 2024
Zmluva o spolupráci č. 349-2024
349-2024
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
12. Júl 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 340-2024
340-2024
0,00 € Ľudovít Hallon, PhDr., DrSc. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
11. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
338-2024
0,00 € Občianske združenie Spectaculum Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
11. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva
320-2024
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
10. Júl 2024
Zmluva o spolupráci č. 251-2024
251-2024
Doplnená
0,00 € Dúhový PRIDE Bratislava Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
10. Júl 2024
Zmluva o spolupráci č. 327-2024
327-2024
0,00 € Institut français de Slovaquie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
10. Júl 2024
Zmluva o spolupráci č. 335-2024
335-2024
0,00 € Mestská knižnica v Bratislave Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
3. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
330-2024
0,00 € literarnyklub.sk - občianske združenie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
3. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva
323-2024
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
2. Júl 2024
Zmluva o spolupráci č. 328-2024
328-2024
0,00 € Viva Musica! agency s. r. o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
2. Júl 2024
Zmluva o spolupráci č. 259-2024
259-2024
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
2. Júl 2024
Zmluva o spolupráci č. 317-2024
317-2024
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko