Centrálny register zmlúv

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
70-2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Dúbravka Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
28. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
143-2024
0,00 € Csaba Almási-GAVA Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
28. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
129-2024
0,00 € Top-Art chránená dielňa, o.z. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
27. Marec 2024
Hromadná licenčná zmluva
36-2024
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
27. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
95-2024
0,00 € MARIANUM-Pohrebníctvo mesta Bratislavy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
138-2024
0,00 € U Sju a Píta, s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. Marec 2024
Zmluva o spolupráci č. 35-2024
35-2024
0,00 € Letné shakespearovské slávnosti o.z. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 102-2024
102-2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Rača Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 78-2024
78-2024
0,00 € Mestská knižnica Bratislava Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 85-2024
85-2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devín Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci č. 115-2024
115-2024
0,00 € BRATISLAVA MUSIC AGENCY s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci č. 119-2024
119-2024
0,00 € Medziriadky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci č. 128-2024
128-2024
0,00 € Laura Baranišinová Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci č. 134-2024
134-2024
0,00 € Lenka Novosedlíková Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci č. 139-2024
139-2024
0,00 € BIRT, s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
24. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 93-2024
93-2024
0,00 € Krajanský inštitút Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
24. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 91-2024
91-2024
0,00 € Občianske združenie STOPA Slovensko Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
24. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 84-2024
84-2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
24. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 81-2024
81-2024
Doplnená
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
24. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 77-2024
77-2024
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bratislavské kultúrne a informačné stredisko