Centrálny register zmlúv

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 81-2024
81-2024
Doplnená
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
24. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 77-2024
77-2024
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
24. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 99-2024
99-2024
0,00 € POLUS, a.s. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
24. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 94-2024
94-2024
0,00 € Spolu a aktívne, o.z. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
24. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 71-2024
71-2024
0,00 € Kultúrne zariadenia Petržalky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
22. Marec 2024
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 112-2024
112-2024
0,00 € Mariana Hozlárová Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
22. Marec 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 135-2024
135-2024
0,00 € Linda Blahová Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
20. Marec 2024
Rámcová zmluva na zabezpečenie plagátových kampaní
67-2024
0,00 € RENGL Slovensko, s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
20. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 82-2024
82-2024
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
20. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 75-2024
75-2024
0,00 € Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
20. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 104-2024
104-2024
0,00 € Základná umelecká škola Jozefa Kresánka Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
92-2024
0,00 € Priatelia Quo Vadis Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
83-2024
0,00 € Staromestská knižnica Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
86-2024
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
15. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
111-2024
0,00 € Retail Consulting s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
15. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
74-2024
0,00 € Mestská časť Bratislava-Vajnory Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
15. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
87-2024
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
15. Marec 2024
Zmluva o vedení workshopu
121-2024
0,00 € Mgr. Zuzana Ivašková Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
15. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
89-2024
0,00 € Stará Jedáleň Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
15. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
116-2024
0,00 € Umelci z Istrijskej Bratislavské kultúrne a informačné stredisko