Centrálny register zmlúv

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
249-2022
10 000,00 € Nadácia Slovenskej sporiteľne Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30. Máj 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
149-2022
9 820,80 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
17. Jún 2022
Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb
214-2022
2 000,00 € ELLMAN, s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21. Apríl 2022
Zmluva o dielo
163-2022
1 600,00 € Eliška Krahulcová Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21. Apríl 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
152-2022
1 500,00 € Samuel Gabura Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
1. Apríl 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
098-2022
700,00 € Mgr.art.Róbert Šuchta Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21. Apríl 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
81-2022
700,00 € Mgr.Peter Buday, PhD. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21. Apríl 2022
Zmluva o dielo
164-2022
700,00 € Eliška Krahulcová Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. Júl 2022
Zmluva o dielo
308-2022
700,00 € Eliška Krahulcová Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
1. Apríl 2022
Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie
099-2022
600,00 € Mgr.Lucia Ditte Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21. Apríl 2022
Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie
165-2022
500,00 € Ingrid Fašiangová Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21. Apríl 2022
Zmluva o dielo
148-2022
300,00 € Eliška Krahulcová Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
28. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a postúpení licencie na jeho použitie
302-2022
300,00 € Vladimír Zetek - DIVADELNÁ AGENTÚRA "ŽIHADLO" Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
12. August 2022
Zmluva o poskytnutí služieb na kultúrnom podujatí
349-2022
250,00 € Monika Kazárová Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
12. August 2022
Zmluva o poskytnutí služieb na kultúrnom podujatí
350-2022
250,00 € Roman Gorog Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
12. August 2022
Zmluva o poskytnutí služieb na kultúrnom podujatí
351-2022
250,00 € Shapiro Iuliia Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
12. August 2022
Zmluva o poskytnutí služieb na kultúrnom podujatí
352-2022
250,00 € Lucie Urbaczková Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
1. Apríl 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
112-2022
150,00 € RDS ART Group s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
20. Apríl 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
123-2022
123,46 € Alena Bučeková Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21. Apríl 2022
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
157-2022
123,46 € Martin Záni Bratislavské kultúrne a informačné stredisko