Centrálny register zmlúv

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Zmluva o komisnom predaji
211-2024
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
14. Máj 2024
Hromadná licenčná zmluva
203-2024
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
14. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
218-2024
0,00 € Mestská knižnica v Bratislave Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
14. Máj 2024
Rámcová dohoda o vykonaní jednoduchých montážnych prác
220-2024
0,00 € Ma-Ya Agency, s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
14. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
215-2024
0,00 € Hasky group, s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
14. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
216-2024
0,00 € ALBRECHT FORUM, o.z. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
10. Máj 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
179-2024
0,00 € Boris Gnap Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
10. Máj 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
212-2024
0,00 € Filip Kováč - Jungle Heads Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
10. Máj 2024
Zmluva o marketingovej spolupráci
184-2024
0,00 € Ars Ante Portas, občianske združenie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
214-2024
0,00 € Mgr.Lucia Bujnová Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
213-2024
0,00 € Divadlo NUDE Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
7. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
204-2024
0,00 € Vajnorský vinohradnícky spolok Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
3. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
206-2024
0,00 € Unique Events Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
2. Máj 2024
Hromadná licenčná zmluva
182-2024
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
2. Máj 2024
Hromadná licenčná zmluva
177-2024
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
2. Máj 2024
Hromadná licenčná zmluva
199-2024
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
29. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
201-2024
0,00 € Nadácia Cvernovka Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
173-2024
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní výkonov predlekárskej prvej pomoci
209-2024
0,00 € Rescue zdravotná služba Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
176-2024
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Bratislavské kultúrne a informačné stredisko