Centrálny register zmlúv

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
319-2024
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
28. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
318-2024
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
27. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
322-2024
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
27. Jún 2024
Zmluva o nájme predajného stánku
324-2024
0,00 € Beata Kollaroiva - RABECO Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
27. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
326-2024
0,00 € On the Road s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
27. Jún 2024
Zmluva o nájme predajného stánku
325-2024
0,00 € Limča s. r. o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
290-2024
0,00 € OZ Adrenalín Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
280-2024
0,00 € Cebtrum voľného času - EP ČVČ Štefánikova 35 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
25. Jún 2024
Zmluva o spolupráci č. 271-2024
271-2024
0,00 € ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
24. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
258-2024
0,00 € "ensemble Spectrum" Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
24. Jún 2024
Rámcová zmluva o dielo
313-2024
0,00 € Mgr.art. Leontína Berková Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
20. Jún 2024
Zmluva o spolupráci č. 265-2024
265-2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
20. Jún 2024
Zmluva o spolupráci č. 311-2024
311-2024
0,00 € JUMP STREET s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
19. Jún 2024
Zmluva č. 2470096 o vysporiadaní práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov č. BKIS 240-2024
240-2024
0,00 € SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
19. Jún 2024
Zmluva o spolupráci č. 255-2024
255-2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Rača Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Jún 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní kreatívnych prác
170-2024
0,00 € FUNsport, s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Jún 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
275-2024
0,00 € Ing. Marek Lenárt Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
281-2024
0,00 € Občianske združenie ARS IUVENTUTIS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
291-2024
0,00 € Kultúrne zariadenia Petržalky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
307-2024
0,00 € GALÉRIA DROTU Bratislavské kultúrne a informačné stredisko