Centrálny register zmlúv

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
173-2024
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní výkonov predlekárskej prvej pomoci
209-2024
0,00 € Rescue zdravotná služba Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
176-2024
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
210-2024
0,00 € BRATISLAVSKÝ MAJÁLES Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. Apríl 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
153-2024
0,00 € SK-NIC, a.s. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
26. Apríl 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
169-2024
0,00 € Súkromná spojená škola Cambridge International School Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
24. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
105-2024
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
191-2024
0,00 € Anna Minárková Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
193-2024
0,00 € DIVADLO BEZ MASKY Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
178-2024
0,00 € LALA Slovak Music Export Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
19. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
183-2024
0,00 € "punkt" Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
19. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
190-2024
0,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby
137-2024
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Apríl 2024
Dodatok č.1 k zmluve 07 83 0829 22 02
131-2024
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Apríl 2024
Zmluva o nepravidelnej doprave
194-2024
0,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
52-2024
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
175-2024
0,00 € KOLO n.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Apríl 2024
Nájomná zmluva na prenájom predajného stánku
149-2024
0,00 € Ladislav Deák - KEBAB FACTORY Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
185-2024
0,00 € Limča s. r. o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme predajného stánku
150-2024
0,00 € Penelope a Javier, s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko