Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
RP23011801
918,00 € Hoval SK spol. s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
131/2023
120,00 € GML Real s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
30. Január 2023
Zmluva o nájme garáže
4/2023
180,00 € Jana Donovalová Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
30. Január 2023
Zmluva o nájme garáže
5/2023
60,00 € Ján Kasan Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
30. Január 2023
Zmluva o nájme garáže 6/2023
6/2023
180,00 € Mgr. art. Matej Opálený Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
24. Január 2023
Kúpna zmluva
3/2023
93,40 € Martin Lalík Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
24. Január 2023
Dodatok č. 4 ku zmluve o výpožičke
15/2022
0,00 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
17. Január 2023
Poistná zmluva
6802060324
64,26 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
17. Január 2023
Poistná zmluva
6802060274
24,48 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
7. December 2022
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb
´17/2022 LV
2 880,00 € BETEP, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
20. December 2022
Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy počas lyžiarskeho výcviku
18/2022/LV
14 058,00 € ZORA FAMILY s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. Január 2023
Poistná zmluva
6802060167
24,48 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. Január 2023
Poistná zmluva
6802060209
65,16 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. Január 2023
Nájomná zmluva
1553/2022/PS-ESM
1 863,90 € Mesto Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
20. December 2022
Dodatok č. 3
15/2022
953,40 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. November 2022
Zmluva o prenájme
LA/RU/01/01/2023SOŠ IT
1 542,24 € NUBIUM, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
16. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
112/2023
60,00 € BBVET Veterinárna ambulancia Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
23. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
1442/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
23. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
5151077392
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
20. December 2022
Darovacia zmluva
20.12.2022
0,00 € Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica, n.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica