Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Rámcová dohoda o prevádzkovaní výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
01/2023
3 185 688,00 € DONLY-PENZION-FAJNNE, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
13. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023/D1/ZAT.
Zmluva o dielo č. 1/2023/D1/ZAT.
302 349,70 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. Jún 2022
Dohoda o konečnom urovnaní vzájomných práv a povinností
8/2020-EYOF, 14/2020/EYOF
217 028,75 € Metrostav a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
29. Jún 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
OP 5151077392
103 365,10 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
20. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+ - 2022-1-SK01-KA121-VET-000066104
2022-1-SK01-KA121-VET-000066104
97 360,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
22. Jún 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus+
2023-1-SK01-KA121-VET-000130104
58 571,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Január 2024
Rámcová dohoda
4/2024/NÁBYTOK
56 288,00 € LENCOS IN, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
26. Október 2023
Cybersecurity for the Future
2023-1-CZ01-KA220-VET-000159924
49 311,00 € Czech Technical University in Praque Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
19. September 2023
Nájomná zmluva
02/2023
45 696,16 € DONLY-PENZION-FAJNNE, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Január 2024
Rámcová zmluva
5/2024/EL_PRÁCE_1
40 130,00 € ELEKTROMONT - Dušan Maľa Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Január 2024
Rámcová dohoda
2/2024/STAVEBNÉ PRÁCE HSV A PSV
36 000,00 € Ing. Chnápko Vladimír, Stavebné práce HSV a PSV Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Január 2024
Rámcová dohoda
8/2024
36 000,00 € IT Life s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Január 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
1/2024/MAL
35 100,00 € Zdenko Makás - ZAMAL Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Január 2024
Rámcová dohoda
6/2024/PODLAHY
32 150,00 € ANIS BB s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Január 2024
Rámcová dohoda
7/2024
31 384,00 € BB-IT s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
19. Marec 2024
Kúpna zmluva
14.03.2024
29 499,00 € AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
5. Október 2022
Kúpna zmluva o predaji motorového vozidla
03102022
26 990,00 € Damix trade s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
21. Júl 2023
Zmluva o dielo
13/2023/P3 - STRECHA
26 377,86 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
13. Jún 2022
Dodatok č. 2
1/EYOF/2022
24 314,88 € BEGA, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
29. Jún 2022
Kúpna zmluva
06/2022/PC
23 312,40 € IT Life s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica