Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2022
Zmluva o dielo
ZoD 22/2022
0,00 € TREVA, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
12. Apríl 2022
Zmluva o dielo
ZoD 23/2022
0,00 € TREVA, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
3. Jún 2022
Poistná zmluva
6801576288
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
20. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služby - Študentský časopis - Hľadaj školu" - č. HS/22/06/027
HS/22/06/027
0,00 € KOMENSKY VIRAL, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
19. August 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci
07/2022
0,00 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
25. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
04092022
0,00 € TOPICO s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
26. August 2022
Darovacia zmluva
25082022
0,00 € Klub pre rozvoj SOŠ informačných technológií Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
13. September 2022
Dodatok k Zmluve o duálnom vzdelávaní
1/DV/2019
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
29. September 2022
Dodatok č. 1
1/2019
0,00 € DONLY-PENZION-FAJNNE, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
4. Október 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
SOS IT/2022
0,00 € MB TECH BB s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. Október 2022
Darovacia zmluva
14/2022
0,00 € Súkromná základná škola Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
20. December 2022
Darovacia zmluva
20.12.2022
0,00 € Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica, n.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
23. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
1442/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
23. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
5151077392
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
11. Január 2023
Servisná a materiálová zmluva
1/2023
0,00 € AMICOMP BB s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
24. Január 2023
Dodatok č. 4 ku zmluve o výpožičke
15/2022
0,00 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
17. Február 2023
Dodatok č. 10
1/DV/2019
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
24. Február 2023
Zmluva o právnej pomoci
22022023
0,00 € Advokátska kancelária POLÁČEK a partneri s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2023
0,00 € Vladimír FILO - autoškola Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. Marec 2023
Dodatok č.2
1/2019
0,00 € DONLY-PENZION-FAJNNE, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica