Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2022
Servisná a materiálová zmluva
5/2022
600,00 € AMICOMP BB s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
2. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
4/2022
168,00 € Technopol International, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
5/2022
750,00 € ZUTO-BUS s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
20. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
6/2022/BIATLON
1 440,12 € FAN TEAM Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
20. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2022
50,00 € Vladimír FILO - autoškola Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
20. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2022
204,05 € Vladimír FILO - autoškola Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
29. Jún 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
OP 5151077392
103 365,10 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
29. Jún 2022
Poistná zmluva
6801646180
101,56 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
29. Jún 2022
Kúpna zmluva
06/2022/PC
23 312,40 € IT Life s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
20. Jún 2022
Darovacia zmluva
06/2022
2 201,60 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
17. Jún 2022
Zmluva o nájme
BB_SKO_B/2022
2 500,00 € SWAN, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
3. Jún 2022
Poistná zmluva
6801576189
19,66 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
13. Jún 2022
Darovacia zmluva
05/2022
195,99 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
13. Jún 2022
Dodatok č. 2
1/EYOF/2022
24 314,88 € BEGA, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. Jún 2022
Dohoda o konečnom urovnaní vzájomných práv a povinností
8/2020-EYOF, 14/2020/EYOF
217 028,75 € Metrostav a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
3. Jún 2022
Poistná zmluva
6801576288
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. Apríl 2022
Zmluv o poskytnutí služieb
3/2022
4 000,00 € Magdaléna Kicková Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. Máj 2022
Poistná zmluva
6801567089
68,80 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. Máj 2022
Poistná zmluva
6801566909
366,91 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
1. Jún 2022
Darovacia zmluva
01062022
936,60 € Klub pre rozvoj SOŠ informačných technológií Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica