Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2023
Poistná zmluva
6802060209
65,16 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. Január 2023
Nájomná zmluva
1553/2022/PS-ESM
1 863,90 € Mesto Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
20. December 2022
Dodatok č. 3
15/2022
953,40 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. November 2022
Zmluva o prenájme
LA/RU/01/01/2023SOŠ IT
1 542,24 € NUBIUM, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
16. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
112/2023
60,00 € BBVET Veterinárna ambulancia Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
23. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
1442/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
23. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
5151077392
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
20. December 2022
Darovacia zmluva
20.12.2022
0,00 € Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica, n.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
14. December 2022
Darovacia zmluva
10/22
49,50 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
12. December 2022
Kúpna zmluva
16/2022/PC
12 741,60 € IT Life s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
9. December 2022
Darovacia zmluva
06122022
152,87 € Klub pre rozvoj SOŠ informačných technológií Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
6. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
22220014
2 000,00 € Nadácia ZSE Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
121/2023
1 232,00 € Bc. Oravec Ján Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
30. November 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o výpožičke
15/2022
6 377,07 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
28. November 2022
Zmluva o zabezpečení, reylizácii a financovaní krajského kola súťaže "ZENIT v programovaní" stredných odborných škôl Banskobystrického kraja v roku 2022
RÚŠS-BB-48/22
600,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
21. November 2022
Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke
15/2022
2 189,60 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
7. November 2022
Poistná zmluva
6801995330
4,91 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. Október 2022
Poistná zmluva
6801987261
14,74 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. November 2022
Darovacia zmluva
9/22
792,00 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
7. November 2022
Darovacia zmluva
07112022
2 480,88 € Klub pre rozvoj SOŠ informačných technológií Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica