Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2022
Poistná zmluva
6801964344
14,74 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. Október 2022
Darovacia zmluva
14/2022
0,00 € Súkromná základná škola Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
5. Október 2022
Poistná zmluva
6801956902
137,59 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
5. Október 2022
Poistná zmluva
6801956803
321,05 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
5. Október 2022
Poistná zmluva
6801956928
22,93 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
5. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
12/2022
495,00 € BETEP, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
5. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
12/2022
640,00 € BETEP, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
5. Október 2022
Kúpna zmluva o predaji motorového vozidla
03102022
26 990,00 € Damix trade s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
4. Október 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
SOS IT/2022
0,00 € MB TECH BB s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
30. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - reklama na plote
7/2022/R
67,20 € Michal Kalina Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. August 2022
Zmluva o vykonávaní služieb BOZP a CO
10/10/2017/746 - 2022
1 440,00 € PYROBOSS, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
29. September 2022
Dodatok č. 1
1/2019
0,00 € DONLY-PENZION-FAJNNE, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
13. September 2022
Dodatok k Zmluve o duálnom vzdelávaní
1/DV/2019
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
13. September 2022
Kúpna zmluva
13092022
8 900,00 € BMTauto s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
9. September 2022
Zmluva o zabezpečení SW produktov Microsoft
Z-CSP-09-2021-1
5 463,36 € exe, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
25. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
04092022
0,00 € TOPICO s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
19. August 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci
07/2022
0,00 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
20. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služby - Študentský časopis - Hľadaj školu" - č. HS/22/06/027
HS/22/06/027
0,00 € KOMENSKY VIRAL, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. August 2022
Darovacia zmluva
7/22
115,00 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
26. August 2022
Darovacia zmluva
25082022
0,00 € Klub pre rozvoj SOŠ informačných technológií Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica