Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
Zmluva o inzercii
711230137
147,84 € REGIONPRESS, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
23. Október 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802749371
16,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
23. Október 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802749496
5,40 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
23. Október 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802749355
201,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
23. Október 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802749363
25,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
2. November 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
8/2023
5 035,00 € ČSOB nadácia Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
22. August 2023
Zmluva o vykonávaní PZS
01/11/2023/825/PZS
576,00 € PYROBOSS, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
11. Október 2023
Zmluva o spolupráci
1/2023
50,00 € Centrum komunitného organizovania Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
26. Október 2023
Cybersecurity for the Future
2023-1-CZ01-KA220-VET-000159924
49 311,00 € Czech Technical University in Praque Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
25. Október 2023
Zmluva o inzercii
711230135
43,20 € REGIONPRESS, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
17. Október 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802742814
5,40 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
14. September 2023
Zmluva o prenájme nehnuteľnosti - pozemku
11/2023
600,00 € Štátna opera Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
22. August 2023
Zmluva o vykonávaní služieb BOZP, OP a CO
01/10/2023/746
1 440,00 € PYROBOSS, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytocýh priestorov - reklama na plote
7/2024/R
67,20 € Michal Kalina Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
19. September 2023
Rámcová dohoda o prevádzkovaní výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
01/2023
3 185 688,00 € DONLY-PENZION-FAJNNE, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
19. September 2023
Nájomná zmluva
02/2023
45 696,16 € DONLY-PENZION-FAJNNE, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
26. September 2023
Servisná a materiálová zmluva
14/2023
316,80 € AMICOMP BB s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
27. September 2023
Zmluva o službách VIAMO
E-23124
0,00 € VIAMO, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
22. September 2023
Dodatok k Zmluve o dielo
13/2023/P3 - STRECHA
8 264,93 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
14. September 2023
Darovacia zmluva
CC/23/13
0,00 € Siemens s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica