Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2023
Dodatok č. 2
1/2023/D1/ZAT
21 540,26 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
13. Júl 2023
Dodatok č. 1
1/2023/D1/ZAT
0,00 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
26. Jún 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802353034
111,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2023
0,00 € Vladimír FILO - autoškola Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
056/3/2023
204,05 € Vladimír FILO - autoškola Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. Marec 2023
Servisná a materiálová zmluva
4/2023
835,20 € AMICOMP BB s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. Marec 2023
Servisná a materiálová zmluva
5/2023
0,00 € AMICOMP BB s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
3. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov a ostatných priestorov
0220230033-000-00
6 413,40 € Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
22. Jún 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus+
2023-1-SK01-KA121-VET-000130104
58 571,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
29. Marec 2023
Zmluva o nájme
BB_SKO_B/2023
2 500,00 € SWAN, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. Jún 2023
Poistná zmluva
6802279981
19,66 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
8/2023
4 000,00 € Magdaléna Kicková T.A.M - Trans Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
26. Máj 2023
Poistná zmluva
6802247236
321,05 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
2. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme garáže
5/2023
105,00 € Ján Kasan Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
107/2023
90,00 € Informačné centrum mladých Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
106/2023
972,00 € SPOJE s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
14. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
st3nli 2023/1
4 364,02 € st3nli s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. Máj 2023
Darovacia zmluva
3/2023
60,38 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
19. Máj 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802226719
19,66 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
4. Máj 2023
Darovacia zmluva
01/2023
0,00 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica