Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2024
Rámcová zmluva
5/2024/EL_PRÁCE_1
40 130,00 € ELEKTROMONT - Dušan Maľa Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Január 2024
Rámcová dohoda
6/2024/PODLAHY
32 150,00 € ANIS BB s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Január 2024
Rámcová dohoda
7/2024
31 384,00 € BB-IT s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Január 2024
Rámcová dohoda
8/2024
36 000,00 € IT Life s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Január 2024
Rámcová dohoda
9/2024
11 020,00 € EKOBAD, spol. s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
16. November 2023
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb
17/2024/LV
2 400,01 € BETEP s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
30. November 2023
Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy počas lyžiarskeho výcviku
12/2024/LV
18 864,00 € ZORA FAMILY s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
9. Január 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802855806
40,50 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
9. Január 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802855582
139,23 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. Január 2024
Zmluva o inzercii
71 124 0016
71,28 € REGIONPRESS, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. November 2023
Zmluva o prenájme
LA/RU/01/01/2024/ Stredná odborná škola informačných technológií
1 542,24 € NUBIUM, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. November 2023
Zmluva o nájme nebytocýh priestorov - reklama na plote
112/2024
60,00 € BBVET Veterinárna ambulancia Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
051/2024
204,00 € Mgr. Atila Barus Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
051/2/2024
0,00 € Mgr. Atila Barus Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. November 2023
Zmluva o nájme garáže
5/2024/GARÁŽ
90,00 € Ján Kasan Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
7. December 2023
Zmluva o inzercii
81 124 0010
71,28 € REGIONPRESS, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
19. December 2023
Dodatok k Čiastkovej zmluve o združenej dodávke eleektriny
1442/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
21. December 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
5151077392
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
7. December 2023
Zmluva o inzercii
81 123 0526
71,28 € REGIONPRESS, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
5. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
121/2024
1 033,00 € Bc. Ján Oravec Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica