Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Dohoda o voliteľnom volacom programe Magenta Office
832
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
30. Máj 2024
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre užívateľov sústavy prevádzkujúcich elektroenergetické zariadenie slúžiace na výrobu alebo uskladňovanie elektriny
4600071160-ZoPaD
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
21. Máj 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6803091344
25,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
21. Máj 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6803091336
277,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
23. Máj 2024
Zmuva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti
21052024
2 500,00 € Advice & Solution, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
23. Máj 2024
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti
21052024- Investícia 2
2 500,00 € Advice & Solution, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
17. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednosti osoby
zo/2024d15267-6
792,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
20. Marec 2024
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
4382/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
19. Marec 2024
Kúpna zmluva
14.03.2024
29 499,00 € AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
11. Marec 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802964244
60,12 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
11. Marec 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802964269
27,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
15. Marec 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
4600071160-ZoP
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
7. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
003/SOS IT/2024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
26. Január 2024
Zmluva o právnej pomoci
22012024
0,00 € Advokátska kancelária POLÁČEK & partneri s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
22. Január 2024
Servisná a materiálová zmluva
18/2024
864,00 € AMICOMP BB s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
29. Január 2024
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
RP24011601
918,00 € Hoval SK spol. s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
5. Február 2024
Darovací smluva na finanční dar
05022024
1 500,00 € Noark Electric Europe s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
15. December 2023
Smlouva o zájezdu
2401205
23 310,00 € ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. November 2023
Zmluva o nájme garáže
4/2024/GARÁŽ
75,00 € Ing. Jana Donovalová Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. November 2023
Zmluva o nájme garáže
6/2024/GARÁŽ
75,00 € Mgr. art. Matej Opálený Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica