Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytocýh priestorov - reklama na plote
7/2024/R
67,20 € Michal Kalina Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
19. September 2023
Rámcová dohoda o prevádzkovaní výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
01/2023
3 185 688,00 € DONLY-PENZION-FAJNNE, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
19. September 2023
Nájomná zmluva
02/2023
45 696,16 € DONLY-PENZION-FAJNNE, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
26. September 2023
Servisná a materiálová zmluva
14/2023
316,80 € AMICOMP BB s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
27. September 2023
Zmluva o službách VIAMO
E-23124
0,00 € VIAMO, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
22. September 2023
Dodatok k Zmluve o dielo
13/2023/P3 - STRECHA
8 264,93 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
14. September 2023
Darovacia zmluva
CC/23/13
0,00 € Siemens s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení SW produktov Microsoft
052023
5 040,00 € exe, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
6. September 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
962/2023
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
04092023
410,40 € TOPICO s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
15. Máj 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
10/2023
0,00 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
25. August 2023
Zmluva o dielo
13/2023/P3 - STRECHA
0,00 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
7. August 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
4600069166 - ZoP
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
1. August 2023
Zmluva o inzercii
711230096
43,20 € REGIONPRESS, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
2. August 2023
Kúpno-predajná zmluva
31072023
2 210,00 € Ján Jakuba Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
1. August 2023
Darovacia zmluva
04/2023
0,00 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
11. Júl 2023
Dodatok č. 3
1/2019
0,00 € DONLY-PENZION-FAJNNE, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
11. Júl 2023
Dodatok č. 2
8/2019
0,00 € DONLY-PENZION-FAJNNE, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
26. Jún 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802347754
216,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
21. Júl 2023
Zmluva o dielo
13/2023/P3 - STRECHA
26 377,86 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica