Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2022
Darovacia zmluva
10/22
49,50 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
12. December 2022
Kúpna zmluva
16/2022/PC
12 741,60 € IT Life s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
9. December 2022
Darovacia zmluva
06122022
152,87 € Klub pre rozvoj SOŠ informačných technológií Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
6. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
22220014
2 000,00 € Nadácia ZSE Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
121/2023
1 232,00 € Bc. Oravec Ján Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
30. November 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o výpožičke
15/2022
6 377,07 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
28. November 2022
Zmluva o zabezpečení, reylizácii a financovaní krajského kola súťaže "ZENIT v programovaní" stredných odborných škôl Banskobystrického kraja v roku 2022
RÚŠS-BB-48/22
600,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
21. November 2022
Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke
15/2022
2 189,60 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
7. November 2022
Poistná zmluva
6801995330
4,91 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. Október 2022
Poistná zmluva
6801987261
14,74 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. November 2022
Darovacia zmluva
9/22
792,00 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
7. November 2022
Darovacia zmluva
07112022
2 480,88 € Klub pre rozvoj SOŠ informačných technológií Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. Október 2022
Poistná zmluva
6801987238
22,93 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. Október 2022
Poistná zmluva
6801986982
321,05 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. August 2022
Zmluva o vykonávaní PZS
01/11/2021/825/PZS - 2022
576,00 € PYROBOSS, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
24. Október 2022
Zmluva o spolupráci
20/2022
40,00 € Centrum komunitného organizovania Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. Október 2022
Poistná zmluva
6801987097
137,59 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. Október 2022
Darovacia zmluva
8/2022
69,52 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Október 2022
Zmluva o dielo
11/2022
5 023,28 € Zdenko Makás - Zamal Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
17. Október 2022
Zmluva o výpožičke
15/2022
584,55 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica