Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2023
Zmluva o nájme garáže
4/2024/GARÁŽ
75,00 € Ing. Jana Donovalová Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. November 2023
Zmluva o nájme garáže
6/2024/GARÁŽ
75,00 € Mgr. art. Matej Opálený Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
14. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
131/2024
120,00 € GML Real s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
16. November 2023
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb
17/2024/LV
2 400,01 € BETEP s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. November 2023
Zmluva o prenájme
LA/RU/01/01/2024/ Stredná odborná škola informačných technológií
1 542,24 € NUBIUM, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. November 2023
Zmluva o nájme nebytocýh priestorov - reklama na plote
112/2024
60,00 € BBVET Veterinárna ambulancia Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
051/2024
204,00 € Mgr. Atila Barus Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
051/2/2024
0,00 € Mgr. Atila Barus Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. November 2023
Zmluva o nájme garáže
5/2024/GARÁŽ
90,00 € Ján Kasan Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
5. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
121/2024
1 033,00 € Bc. Ján Oravec Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
62062023
1 000,00 € Nadácia SPP Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
28. November 2023
Zmluva o inzercii
811230516
142,56 € REGIONPRESS, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
23220030
1 900,00 € Nadácia ZSE Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
23. November 2023
Darovacia zmluva
05/2023
217,60 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
21. November 2023
Darovacia zmluva
20112023
7 020,00 € Klub pre rozvoj SOŠ informačných technológií Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
16. November 2023
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB -158/23
800,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
13. November 2023
Zmluva o realizácii výchovno-vzdelávacieho projektu "ElektroOdpad - Dopad 7"
7
50,00 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, o.z. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. November 2023
Zmluva o inzercii
711230137
147,84 € REGIONPRESS, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
23. Október 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802749371
16,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
23. Október 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802749496
5,40 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica