Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priesotorov
NZ_127/2023
120,00 € Geletka Igor Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
16. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_002/2024
600,00 € Domiková Júlia Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
16. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_121/2023
240,00 € Občianske združenie EPEUS Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
3. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_120/2023
660,00 € Centrum voľného času Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
3. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_001/2024
500,00 € Priatelia spoločenstva CENACOLO Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
27. Október 2023
Zmluva o účinkovaní
INE_118/2023
0,00 € Košické folklórne štúdio Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
27. Október 2023
Rámcová zmluva o zapožičaní filmov a sublicenčná k ich užívaniu
INE_119/2023
0,00 € Bontonfilm a.s. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
26. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_116/2023
130,00 € Ideal Company s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
26. Október 2023
Zmluva o spolupráci
INE_117/2023
1 740,48 € Horský film Poprad, n.f. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
26. Október 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 5 uzavretá v súlade s § 19 ods. 2 zák. č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
Ine 001/2009
0,00 € EMKOBEL, a. s. Mestské kultúrne centrum
16. Október 2023
Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
Ine 1/1995
0,00 € Ita agentúra, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_115/2023
500,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Javorka - združenie rodičov
13. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_045/2022
500,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Javorka - združenie rodičov
13. Október 2023
Hromadná licenčná zmluva
17/2022
240,00 € Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Ine 16/2022
648,00 € Slovek Telekom Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Dohoda o spolupráci pri príprave a realizácii XXVI. ročníka medzinárodného festivalu MISICA NOBILIS
Ine 15/2022
500,00 € MUSICA NOBILIS Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Inre14/2022
0,00 € Človečina, občianske združenie Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Ine 13/2022
800,00 € Štátna filharmónia Košice Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu - vystúpenie
Ine 12/2022
4 560,00 € Exclusive agency EU, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
Ine 11/2022
4 200,00 € Universal Music, s. r. o. Mestské kultúrne centrum