Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_057/2024
200,00 € Filip Peter Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
3. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_056/2024
422,50 € Vysoká škola DTI, s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
3. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
INE_055/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
3. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_054/2024
200,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves CREA-EDU o.z.
3. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_053/2024
340,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Nová Ves
3. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_059/2024
840,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Kresťanské spoločenstvo Poprad
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
INE_032/2024
100,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves KDH
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_033/2024
500,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Horbalová Slávka
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_048/2024
240,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Správa školských zariadení
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_050/2024
440,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Stredná odborná škola techniky a služieb
16. Apríl 2024
Zmluva o usporiadaní divadelného vystúpenia
INE_049/2024
4 438,72 € Lakefood s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_047/2024
600,00 € Divadelné centrum, občianske združenie Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_036/2024
500,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Pitoňáková Iveta
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_051/2024
462,50 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Občianske združenie hviezdica
16. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
INE_052/2024
0,00 € Slovenské elektrárne - energetické služby, s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_046/2024
500,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Ambrózy Kamila, Mgr.
13. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_045/2024
75,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Bakoš Štefan
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_039/2024
200,00 € BABADLO, n. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny King Shaolin
INE_040/2024
2 000,00 € NEFFE Production s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
INE_041/2024
269,34 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves