Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_003/2024
360,00 € Spišská katolícka charita Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
INE_002/2024
50,00 € KDH Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_161/2023
500,00 € Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_160/2023
500,00 € Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
24. Január 2024
Dodatok č. 1 k ZMLUVE o spolupráci
Iné 156/2023
874,37 € LECA Mestské kultúrne centrum
12. Január 2024
Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve o podmienkach používania hudobných diel zo dňa 29. 12. 2015
INE_157/2023
0,00 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Január 2024
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
INE_155/2023
0,00 € DIvadlo pod kostolom Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Január 2024
Zmluva o vypožičiavaní filmových nosičov pre verejné premietanie
INE_154/2023
0,00 € Forum Film Slovakia s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
INE_001/2024
3 600,00 € Hritzová Mária Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_158/2023
180,00 € Občianske združenie EPEUS Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
22. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
INE_151/2023
0,00 € Prima banka Slovensko , a.s. Žilina Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
22. December 2023
Zmluva o dielo EB2023 - 101 nadodanie a montáž podlahovej krytiny - koberca
ZOD_152/2023
4 189,62 € B-komplet, s.r.o., B. Němcovej 12 , 052 01 Spišská Nová Ves Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
22. December 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
INE_153/2023
0,00 € VAGABUND s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
21. December 2023
Zmluva o vydanía používaní platobnej karty
INE_086/2023
0,00 € Prima banka Slovensko , a.s. Žilina Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
16. December 2023
Zmluva o spolupráci
INE_148/2023
0,00 € Divadlo Mystik, s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
16. December 2023
Rámcová zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
INE_149/2023
0,00 € Vertigo Distribution s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
16. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_150/2023
620,00 € Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
15. December 2023
Dohoda o zmene služby
INE_142/2023
672,00 € Slovak telekom a.s. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
15. December 2023
Hromadná licenčná zmluva
INE_146/2023
405,60 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
15. December 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
INE_145/2023
3 599,91 € Občianske združenie SPIEVANKOVO Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves