Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_088/2024
280,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves BDSkrew, OZ
13. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_089/2024
320,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Javorka - združenie rodičov
13. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_090/2024
500,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Stredná priemyselná škola technická
13. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_091/2024
500,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Hollaarová Mária
13. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu č. AVF 270/2024-4/4.3
INE_092/2024
10 000,00 € Audiovizuálny fond , Groslingova 53 , 81109 Bratislava Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
27. Jún 2024
Hromadná licenččná zmluva
INE_079/2024
72,00 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
26. Jún 2024
Zmluva uzatvorená v zmysle §269 zákona 513/1991
INE_087/2024
0,00 € Občianske združenie Divadlo Maska Zvolen Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
26. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_086/2024
500,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Dzimková Jana
26. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_085/2024
600,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Skupina historického šermu JAGO
26. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
INE_084/2024
500,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves KUrucová Martina
26. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_083/2024
620,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Centrum voľného času
26. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_082/2024
160,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Občianske združenie EPEUS
22. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_080/2024
420,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Občianske združenie pri "Základnej škole Lipová 13, Spišská Nová Ves"
22. Jún 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
INE_081/2024
200,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Kresťanská misia - Immanuel
14. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_078/2024
213,50 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Občianske združenie seniorov MONTANA
12. Jún 2024
Zmluva uzatvorená v zmysle 5269 odseku 2) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov
INE_071/2024
5 000,00 € Občianske združenie Divadlo Maska Zvolen Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
INE_072/2024
8 000,00 € Prameň tradícií Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_077/2024
240,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Základná umelecká škola
12. Jún 2024
Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 odseku 2 zákona 513/1991
INE_076/2024
0,00 € Silné reči s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
INE_075/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves