Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytovaných priestorov
NZ_018/2024
240,00 € LETart production, o.z. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
INE_017/2024
100,00 € Brezovský Marek, Mgr. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
15. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_016/2024
420,00 € BDSkrew, OZ Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
INE_015/2024
100,00 € KDH Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
INE_012/2024
100,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves KDH
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
INE_012/2024
100,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves KDH
13. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_014/2024
400,00 € Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, Slovenská provincia Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
10. Február 2024
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
INE_013/2024
0,00 € Divadlo komédie Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
9. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_009/2024
500,00 € Občianske združenie EPEUS Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
9. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_010/2024
400,00 € Divadelné centrum, občianske združenie Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
9. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_011/2024
500,00 € Sališová Gabriela Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
8. Február 2024
Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 odseku 2 zákona 513/1991
INE_162/2023
5 799,68 € Silné reči s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_008/2024
500,00 € Kurtová Karolína Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_007/2024
600,00 € Filická Mária Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_006/2024
500,00 € Lovásová Miriam, MUDr. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_159/2023
600,00 € Čuja Michal Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_005/2024
500,00 € Javorka - združenie rodičov Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_004/2024
500,00 € Stredná priemyselná škola technická Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_003/2024
360,00 € Spišská katolícka charita Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
INE_002/2024
50,00 € KDH Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves