Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
INE_147/2023
100,00 € KDH Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. December 2023
Hromadná licenčná zmluva
INE_132/2023
405,60 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. December 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
INE_133/2023
405,60 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. December 2023
Zmluva o nájme nebytoivých priestorov
NZ_134/2023
600,00 € Nemocnica s poliklinikou Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. December 2023
Zmluva o nájme nebytoivých priestorov
NZ_135/2023
600,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Nová Ves Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. December 2023
Zmluva o nájme nebytoivých priestorov
NZ_136/2023
200,00 € CHORUS IGLOVIA Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. December 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
INE_141/2023
0,00 € DIvadlo pod kostolom Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. December 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
INE_140/2023
0,00 € Samé ucho Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_139/2023
280,00 € BABADLO, n. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. December 2023
Zmluva o nájme nebytoivých priestorov
NZ_138/2023
600,00 € Romanečhaja, o.z. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
14. December 2023
Zmluva o nájme nebytoivých priestorov
NZ_137/2023
250,00 € Stredná priemyselná škola technická Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_129/2023
210,00 € Milan Tarina - Špeciál art Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
9. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_128/2023
600,00 € Oravcová Marta Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
9. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_130/2023
310,00 € Občianske združenie Amarantus Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
9. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_131/2023
80,00 € Banícky spolok SPIŠ Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
24. November 2023
Zmluva o používaní filmových nosičov pre verejné premietanie
INE_122/2023
0,00 € Film Europe s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
24. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_123/2023
420,00 € Divadelné centrum, občianske združenie Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
24. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_124/2023
340,00 € Javorka - združenie rodičov Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
24. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_125/2023
600,00 € Holota Jozef Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
24. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_126/2023
600,00 € F.M.A. s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves