Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2023
Zmluva o dielo
ZOD_109/2023
17 600,09 € TZB - komplet, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
19. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestoov zo dňa 15. 2. 2006
NZ_016/2023
17 123,70 € Sonátka s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o spolupráci
INE_002/2023
10 454,40 € Divadlo Mystik, s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
INE_072/2024
8 000,00 € Prameň tradícií Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Dohoda o splátkach č. 1
INE_029/2023
7 603,08 € BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
7. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie
INE_029/2024
7 500,00 € SEPTEMBER o. z. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
11. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci - predstavenie Pacho
INE_042/2023
6 900,00 € Divadlo Mystik, s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o spolupráci
INE_001/2023
6 716,05 € Človečina, Občianske združenie, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o spolupráci
INE_024/2022
6 350,40 € LUAN, občianske združenie, Kniežaťa Pribinu 24, 911 01 Trenčín Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
13. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Ine 9/2022
6 113,00 € KULTÚRA SLOVAKIA, s. r. o Mestské kultúrne centrum
19. September 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
INE_045/2023
6 048,00 € Samé ucho Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva - organizovanie a zabezpečenie podujatia - vystúpenie výkonného umelca - skupiny Gladiátor
INE_061/2023
6 000,00 € EPIC AGENCY s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
8. Február 2024
Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 odseku 2 zákona 513/1991
INE_162/2023
5 799,68 € Silné reči s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
7. Október 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
INE_106/2023
5 745,00 € Samé ucho Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
13. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Ine 2/2022
5 613,00 € Človečina, občianske združenie Mestské kultúrne centrum
19. September 2023
Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 odseku 2 zákona č. 513/1991 Zb-.
INE_004/2023
5 146,00 € Rollingman, s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o zaistení umeleckého vystupovania
INE_044/2023
5 000,00 € Ing. Ján Žák - Agentúra September Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
INE_047/2023
5 000,00 € Ing. Ján Žák - Agentúra September Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Jún 2024
Zmluva uzatvorená v zmysle 5269 odseku 2) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov
INE_071/2024
5 000,00 € Občianske združenie Divadlo Maska Zvolen Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
7. Marec 2024
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
INE_028/2024
4 895,25 € Divadlo komédie Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves