Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
INE_028/2022
0,00 € Slovak telekom a.s. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
INE_022/2023
0,00 € Vladimír Perháč Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Dohoda o ukončení nájmu Zmluvy o nájme NP
INE_025/2023
0,00 € Sonátka s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o úhrade služieb spojených s užívaním NP
INE_028/2023
0,00 € Spišské divadlo Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme NP
NZ_026/2023
0,00 € BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Hromadná licenčná zmluva_Mesto plné detí
INE_057/2023
0,00 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Usporiadateľská zmluva
INE_065/2023
0,00 € StArt Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Usporiadateľská zmluva
INE_069/2023
0,00 € StArt Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
INE_078/2023
0,00 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
INE_077/2023
0,00 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
INE_085/2023
0,00 € Prima banka Slovensko , a.s. Žilina Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 odseku 2) zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
INE_091/2023
0,00 € Občianske združenie Divadlo Maska Zvolen Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 odseku 2) zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
INE_095/2023
0,00 € Universal Music, s.r.o., Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o spolupráci
INE_096/2023
0,00 € Človečina, Občianske združenie, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
7. Október 2023
Zasielateľská zmluva č. FSR041622
INE_002/2016
0,00 € Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Október 2023
Zmluva o spolupráci
INE_110/2023
0,00 € LECA Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Október 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
INE_112/2023
0,00 € Asociácia slovenských filmových klubov Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Október 2023
Zmluva o požičiavaní kópií audiovizuálnych diel pre účely verejného premietania
INE_113/2023
0,00 € Filmtopia s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
13. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Inre14/2022
0,00 € Človečina, občianske združenie Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Ine 8/2022
0,00 € Mana, s. r. o. Mestské kultúrne centrum