Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
Ine 10/2022
4 500,00 € Mihalson, s. o., Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Ine 9/2022
6 113,00 € KULTÚRA SLOVAKIA, s. r. o Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Ine 8/2022
0,00 € Mana, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
Ine 7/2022
1 273,00 € Občianske združenie SPIEVANKOVO Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 zákona 513/1991
Ine 6/2022
3 213,00 € Občianske združenie Divadlo Maska Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu - vystúpenie
Ine 5/2022
341,00 € Hamu, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Dohoda o odbere a úhrade TÚV nebytových priestorov pre Spišské divadlo v SNV na rok 2022
Ine 4/2022
0,00 € Spišské divadlo Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Dohoda o odbere a úhrade spotreby vody pre Spišské divadlo v SNV na rok 2022
Ine 3/2022
0,00 € Spišské divadlo Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Ine 2/2022
5 613,00 € Človečina, občianske združenie Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmu podľa zákona 314/2001 a poskytovaní služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Ine 1/2022
960,00 € Mgr. Alžbeta Černická Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Iné 5/2016
72,00 € DATALAN, a .s. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Licenčná zmluva
Ine 6/2016
444,12 € DATALAN, a .s. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
Ine 1/2005
0,00 € Continental film, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
Ine 1/2013
0,00 € Vertigo Distribution, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní filmov pre verejné premietanie
Iné 2/2000
0,00 € Ita film Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
Ine 1/2015
0,00 € Magic Box Slovakia, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
Iné 1/2011
0,00 € Forum Film Slovakia, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
Iné 1/2010
0,00 € Film Europe, s. r. o. Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Rámcová zmluva o prenájme rozmnoženiny audiovizuálneho diela za účelom audiovizuálneho predstavenia
Iné 1/2008
0,00 € Denisa Biermannová - Garfield Film Mestské kultúrne centrum
13. Október 2023
Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
Iné 1/2005
0,00 € Continental film, s. r. o Mestské kultúrne centrum