Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Hromadná licenčná zmluva_SOZA_Koncert Nedved
INE_005/2023
530,40 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov_ Reduta
NZ_006/2023
180,00 € Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Spišská nová Ves Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
INE_007/2023
3 859,20 € Neposlušník, s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_008/2023
100,00 € CANTUS VILLA NOVA - Miešaný spevácky zbor mesta Spišská Nová Ves Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_009/2023
600,00 € Findura Michal Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_010/2023
600,00 € Kalafutová Katarína Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestoov zo dňa 2. 1. 2018
NZ_015/2023
1 376,00 € Advokátska kancelária VIŠŇOVSKÁ, s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_014/2023
500,00 € Javorka Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_013/2023
500,00 € Javorka Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_012/2023
160,00 € Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_011/2023
600,00 € Palenčárová Eva Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_019/2023
600,00 € Novotná Alexandrea Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva uzatvrená v zmysle § 269 odseku 2 zákona č. 513/1991 Zb.
INE_018/2023
3 855,60 € Občianske združenie Divadlo Maska Zvolen Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
INE_017/2023
405,60 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestoov zo dňa 15. 2. 2006
NZ_016/2023
17 123,70 € Sonátka s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o spolupráci_RND, 23. 3. 2023, 16.30
INE_020/2023
4 876,00 € Človečina, Občianske združenie, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
NZ_021/2023
2 178,15 € Reenus s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
INE_022/2023
0,00 € Vladimír Perháč Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
NZ_024/2023
1 204,05 € Lux Art reklama , Gorazdova 2 , 052 01 Spišská Nová Ves Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Dohoda o ukončení nájmu Zmluvy o nájme NP
INE_025/2023
0,00 € Sonátka s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves