Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
INE_072/2023
4 100,00 € Queenmusic, s.r.o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_074/2023
360,00 € Javorka - združenie rodičov Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_075/2023
240,00 € ZRPS pri Gymnáziu Školská 7 Spišská Nová Ves Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_076/2023
840,00 € CEZARA Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_079/2023
360,00 € Kapustová Soňa Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
INE_078/2023
0,00 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
INE_077/2023
0,00 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_080/2023
720,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Nová Ves Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_081/2023
600,00 € Gondová Ľudmila Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_082/2023
500,00 € Grivalská Radoslava Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_083/2023
600,00 € Nguyenová Viktória Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_084/2023
600,00 € Theiszová Michaela Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_090/2023
600,00 € Kačír Jakub Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Hromandá licenčná zmluva_ŽIvé sochy
INE_088/2023
240,00 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
INE_087/2023
300,00 € KDH Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
INE_085/2023
0,00 € Prima banka Slovensko , a.s. Žilina Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 odseku 2) zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
INE_091/2023
0,00 € Občianske združenie Divadlo Maska Zvolen Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_092/2023
500,00 € Javorka - združenie rodičov Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_093/2023
500,00 € Javorka - združenie rodičov Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
19. September 2023
Dohoda o spolupráci
INE_094/2023
500,00 € MUSICA NOBILIS Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves