Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2023
Dodatok č.5 k ZMLUVE O DIELO č. 12/2021 zo dňa 28.04.2021
129/2023
7 572,97 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Spišské Vlachy
27. Október 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
128/2023
11 130,09 € Mesto Spišské Vlachy Jaroslav Matúš
23. Október 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
21/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Základná organizácia Spišské Vlachy
20. Október 2023
Zmluva č. 01/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
125/2023
660,00 € Seniorvital, n.o. Mesto Spišské Vlachy
20. Október 2023
Dohoda č. 23/44/010/14 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
126/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišské Vlachy
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 134/2023
134/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Horváthová Dana
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 135/2023
135/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Rozmušová Veronika
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 136/2023
136/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Bardovičová Marta
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 137/2023
137/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Zahuranec Stanislav
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 138/2023
138/2023
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Zahuranec Stanislav
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 139/2023
139/2023
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Zahuranec Stanislav
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 140/2023
140/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Róbert Pavlík
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 141/2023
141/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Brajerčíková Ľudmila
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 142/2023
142/2023
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Brajerčíková Ľudmila
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 143/2023
143/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Pallesitzová Pavlína
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 05/D/2023
118/2023
700,00 € Mesto Spišské Vlachy Občianske združenie „ Dychová hudba Vlašanka
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 10/D/2023
119/2023
1 000,00 € Mesto Spišské Vlachy VERBENA
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 11/D/2023
121/2023
400,00 € Mesto Spišské Vlachy Občianske združenie ZAHURA PH
29. September 2023
Zmluva o nájme bytu
123/2023
101,07 € Mesto Spišské Vlachy Ján Kicko, Lucia Kicková
28. September 2023
Zmluva o nájme bytu
122/2023
73,20 € Mesto Spišské Vlachy Ľuboš Valko, Lucia Valková