Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 127/2023
127/2023
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Norbert Barbuš
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 128/2023
128/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Fábry Ján
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 129/2023
129/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Fábry Ján
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 130/2023
130/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Fábry Ján
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 131/2023
131/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Fábry Ján
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 132/2023
132/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Víbohová Beáta
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 133/2023
133/2023
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Rybár Jaroslav
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.095/2023
095/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy PhDr. Astrid Kostelníková
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 117/2023
117/2023
50,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Pavlík Eugen
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 118/2023
118/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Pavlík Eugen
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 119/2023
119/2023
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Pavlík Eugen
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 123/2023
123/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Hutyrová Alžbeta
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 124/2023
124/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Gurovičová Jolana
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 125/2023
125/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Richnavská Jana
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 126/2023
126/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Celecová Elena
21. August 2023
DOHODA O SKONČENÍ NÁJOMNEJ ZMLUVY
108/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Mestské lesy a majetky, spol. s r.o.
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 04/D/2023
109/2023
250,00 € Mesto Spišské Vlachy Galmus turisticko lyžiarsky klub Spišské Vlachy
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 06/D/2023
107/2023
500,00 € Mesto Spišské Vlachy Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
17. August 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
105/2023
81 000,00 € A.K.V. Projekcia s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
17. August 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
106/2023
Doplnená
81 600,00 € I.K.V. Projekcia, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy