Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 157/2023
157/2023
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Kolačkovský Milan
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 158/2023
158/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Poľáček František
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 159/2023
159/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Valt Vincent
7. December 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
24/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves
6. December 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
152/2023
0,00 € Obec Oľšavka Mesto Spišské Vlachy
6. December 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
153/2023
662,13 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Petra Gmucová
6. December 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
154/2023
4 477,26 € Mesto Spišské Vlachy Marián Baloga, Ing. Eva Balogová
6. December 2023
ZMLUVA O DIELO číslo: 4905.3062051KKO
155/2023
25 012,36 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Spišské Vlachy
6. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
156/2023
4 875,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Spišské Vlachy
4. December 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
150/2023
0,00 € Obec Slovinky Mesto Spišské Vlachy
4. December 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
23/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
23. November 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU
148/2023
97,72 € Mesto Spišské Vlachy Alena Labancová
23. November 2023
Zmluva o dodávke plynu
149/2023
0,00 € SPP, a.s. Mesto Spišské Vlachy
22. November 2023
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU
145/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Spišské Vlachy
22. November 2023
ZMLUVA O DIELO
146/2023
52 147,79 € BRANO, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
22. November 2023
ZMLUVA O DIELO
147/2023
32 317,02 € TOZDA s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
17. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo číslo: 4905.2062052DDV
144/2023
38 915,88 € Eurovia SK, a.s. Mesto Spišské Vlachy
14. November 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
22/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Základná organizácia
14. November 2023
Zmluva č. 04/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
140/2023
723,76 € Senior centrum Šírava n.o. Mesto Spišské Vlachy
14. November 2023
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260660C/2023
141/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Spišské Vlachy