Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky č. 18/008/23
40/2023
1 470 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Spišské Vlachy
16. Máj 2024
Dodatok č. 4/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002948, názov projektu: Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy, kód projektu v ITMS2014+: 312061V343
36/2024
1 302 121,17 € Úrad vlády SR Mesto Spišské Vlachy
11. Január 2023
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 12/2021 zo dňa 28.04.2021
03/2023
1 293 750,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Spišské Vlachy
21. Apríl 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 18/008/23
39/2023
1 225 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Spišské Vlachy
8. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/132
102/2023
697 652,73 € Slovenská agentúra životného prostredia Mesto Spišské Vlachy
26. Február 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/132
15/2024
697 652,73 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Spišské Vlachy
17. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 4905.2062052DDV
72/2022
627 566,24 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Spišské Vlachy
20. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004384, názov projektu: Rekonštrukcia a dobudovanie základnej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y234
38/2024
492 950,00 € Úrad vlády SR Mesto Spišské Vlachy
21. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
95/2022
Doplnená
392 418,81 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Košický samosprávny kraj Mesto Spišské Vlachy
19. Júl 2023
Zmluva o dielo
91/2023
Doplnená
397 608,96 € INTERBAU s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
25. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia
09/2023
344 946,00 € Mesto Spišské Vlachy Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
12. Júl 2023
Dodatok č.02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2019-002948 zo dňa 7.10.2019, k dodatočnému poskytnutému príspevku
82/2023
258 750,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Mesto Spišské Vlachy
20. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 3822EB
3822EB
222 666,66 € EUROBAU, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKA6 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v meste Spišské Vlachy
27/2024
162 866,91 € Úrad vlády SR Mesto Spišské Vlachy
3. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBR9
82/2022
160 384,69 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Spišské Vlachy
3. Október 2022
Zmluva o dielo
98/2022
156 910,34 € MeRa service, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
25. Január 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBR9
08/2023
156 064,42 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Spišské Vlachy
30. November 2022
Zmluva č. E4505 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
121/2022
126 256,00 € Environmentálny fond Mesto Spišské Vlachy
8. August 2023
Kúpna zmluva
103/2023
110 000,00 € Jakub Puhalla Mesto Spišské Vlachy
21. Apríl 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 37/2023
37/2023
Doplnená
105 434,88 € DREVONA INTERIORS s.r.o. Mesto Spišské Vlachy