Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 120/2023
120/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Džugasová Mária
9. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 121/2023
121/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Ďugasová Martina
9. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.122/2023
122/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Podvojský Peter
8. August 2023
Zámenná zmluva
98/2023
2 553,93 € Mgr. Oľga Jacková Mesto Spišské Vlachy
8. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/132
102/2023
697 652,73 € Slovenská agentúra životného prostredia Mesto Spišské Vlachy
8. August 2023
Kúpna zmluva
103/2023
110 000,00 € Jakub Puhalla Mesto Spišské Vlachy
2. August 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
99/2023
100,00 € Marcel Nižník Mesto Spišské Vlachy
2. August 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
100/2023
450,00 € Vladimír Kubovčík Mesto Spišské Vlachy
2. August 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
101/2023
900,00 € Eva Tomčíková Mesto Spišské Vlachy
1. August 2023
Dohoda o odstúpení od Zmluvy o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
96/2023
0,00 € MVDr. Ivan Miklóšik Mesto Spišské Vlachy
1. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03826
97/2023
1 400,00 € Fond na podporu umenia Mesto Spišské Vlachy
26. Júl 2023
KÚPNA ZMLUVA
95/2023
Doplnená
71 690,40 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
24. Júl 2023
MANDÁTNA ZMLUVA
92/2023
1 800,00 € Ing. Jaroslav Bašista – stavebný dozor, projektovanie stavieb Mesto Spišské Vlachy
24. Júl 2023
MANDÁTNA ZMLUVA
93/2023
2 950,00 € Ing. Jaroslav Bašista – stavebný dozor, projektovanie stavieb Mesto Spišské Vlachy
24. Júl 2023
Kúpna zmluva
94/2023
40 000,00 € Mgr. Vladimír Mravec Mesto Spišské Vlachy
21. Júl 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
17/2023
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Darina Forgáčová
21. Júl 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
18/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy ÚS SČK Spišská Nová Ves
19. Júl 2023
Zmluva o dielo
91/2023
Doplnená
397 608,96 € INTERBAU s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
18. Júl 2023
Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. 12/2021 zo dňa 28.04.2021
89/2023
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Spišské Vlachy
18. Júl 2023
Kúpna zmluva
90/2023
24 000,00 € Ing. Silvia Balková Mesto Spišské Vlachy