Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
61/2023
977,43 € Mesto Spišské Vlachy Ladislav Pavľák
9. Jún 2023
Zmluva o grantovom účte
62/2023
0,00 € Prima banka, a.s. Mesto Spišské Vlachy
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 03/D/2023
59/2023
2 500,00 € Mesto Spišské Vlachy AKADÉMIA Spišské Vlachy
2. Jún 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov Mestského úradu 15/2023
15/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 087/2023
087/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Bc. Kišáková Anna
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 093/2023
093/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Faithová Mária
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 094/2023
094/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Mertinko Peter
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 096/2023
096/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Baloga Dušan
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 097/2023
097/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Porada Ján
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 098/2023
098/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Lisoňová Matilda
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 099/2023
099/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Korabský Imrich
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 100/2023
100/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Maurer Ján
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 101/2023
101/2023
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Maurer Ján
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 103/2023
103/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Cvengroš Juraj
26. Máj 2023
Zmluva o grantovom účte
58/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Spišské Vlachy
25. Máj 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
14/2023
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Mária Kandrová
24. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-41
57/202
102 781,53 € Fond na podporu športu Mesto Spišské Vlachy
19. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
56/2023
1 860,27 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Matúš Baloga
15. Máj 2023
Dodatok č. 23/44/054/272-1 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačné činnosť
53/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišské Vlachy
15. Máj 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
54/2023
170,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Spišské Vlachy