Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 09 D/ 2023
88/2023
500,00 € Mesto Spišské Vlachy Slovenský zväz chovateľov Spišské Vlachy 1
12. Júl 2023
Dodatok č.02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2019-002948 zo dňa 7.10.2019, k dodatočnému poskytnutému príspevku
82/2023
258 750,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Mesto Spišské Vlachy
12. Júl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
84/2023
1 100,00 € Mesto Spišské Vlachy Milan Džačar, Mgr. Eva Džačarová
12. Júl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-41
83/2023
0,00 € Fond na podporu športu Mesto Spišské Vlachy
11. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO Č. ZMLT-2023-341-000002
81/2023
61 920,00 € KOOR Východ s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
11. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 109/2023
109/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kicková Anna
11. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 111/2023
111/2023
50,00 € Mesto Spišské Vlachy Kožárová Marta
11. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 112/2023
112/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kedjuchová Elena
4. Júl 2023
MANDÁTNA ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
74/2023
1 800,00 € ABYS Slovakia, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
MANDÁTNA ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
75/2023
1 800,00 € ABYS Slovakia, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
76/2023
0,00 € Žofia Hrivňáková Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
77/2023
0,00 € Peter Duda Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
78/2023
0,00 € Renáta Mihaliková Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
79/2023
0,00 € Kvetoslava Smoláková Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
80/2023
0,00 € Paulína Hricová Mesto Spišské Vlachy
28. Jún 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
16/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy základná škola
23. Jún 2023
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
72/2023
810,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Spišské Vlachy
23. Jún 2023
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY Pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len PZP)
73/2023
15,48 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Spišské Vlachy
22. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
67/2023
450,00 € MVDr. Ivan Miklóšik Mesto Spišské Vlachy
22. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
68/2023
1 000,00 € Michal Dučák Mesto Spišské Vlachy