Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2023
Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 81/2022 zo dňa 7.7.2022
52/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Matúš Baloga
10. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
50/2023
5 549,28 € Mesto Spišské Vlachy Daniel Krauz a Ing. Soňa Krauzová
5. Máj 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
46/2023
50,00 € Občianske združenie seniorov MONTANA Mesto Spišské Vlachy
5. Máj 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
47/2023
200,00 € Roman Vitkovský Mesto Spišské Vlachy
5. Máj 2023
D O D A T O K č. 2 k ZMLUVE č. E4505 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 28.11.2022
49/2023
0,00 € Environmentálny fond Mesto Spišské Vlachy
4. Máj 2023
DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ
43/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Mestská Organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
4. Máj 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
13/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Poľovnícke združenie Spišské Vlachy
4. Máj 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
44/2023
50,00 € 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy Mesto Spišské Vlachy
4. Máj 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
45/2023
150,00 € Martin Macejko Mesto Spišské Vlachy
4. Máj 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
48/2023
600,00 € Eva Tomčíková Mesto Spišské Vlachy
3. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 084/2023
084/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Pendráková Justína
3. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 085/2023
085/2023
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Peter Tomaško
3. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 086/2023
086/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Galušková Lucia
3. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 088/2023
088/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Filip Ladislav
3. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 089/2023
089/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kandrová Elena
3. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 090/2023
090/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Štiavnická Júlia
3. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 091/2023
091/2023
50,00 € Mesto Spišské Vlachy MUDr. Pári Štefan
3. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 092/2023
092/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kožárová Oľga
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
42/2023
40 000,00 € Mesto Spišské Vlachy 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
21. Apríl 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 18/008/23
39/2023
1 225 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Spišské Vlachy